Pääsuunnittelija


Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta, ja hän voi toimia myös vastaavana työnjohtajana.

Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Hänen ensisijaisena tehtävänään on pitää huoli siitä, että rakennustyön vaatimat lukuisat suunnitelmat sopivat yhteen toimivana kokonaisuutena.

Pääsuunnittelija vastaa siitä, että rakennettavan kohteen tai kohteiden suunnittelun lähtötietoja on riittävästi, suunnitelmia on tehty riittävässä laajuudessa ja että suunnittelulle on varattu riittävästi aikaa. Pääsuunnittelija pitää myös huolen, että suunnitelmat ovat yhteensopivia ja toimenpiteiden vaatimat lupa-asiakirjat ovat riittävät ja että ne on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle.