Rakennustyön tarkkailija


Asuntojen rakentaminen nykyajan vaatimusten mukaisesti on haasteellinen kokonaisuus. Asunnon ostajalle on erittäin tärkeää, että rakennushanketta on valvomassa myös puolueeton ja rakennusliikkeestä riippumaton henkilö.

Rakennustyön tarkkailijan tehtävä on turvata asunnonostajien valvontaoikeus ja puuttua virheisiin jo rakentamisen aikana, jolloin virheiden korjaamien on vielä helppoa.

Rakennustyön tarkkailija varmistaa, että rakennuskohde valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailija seuraa etenkin rakennustyön aikataulun edistymistä, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta ja raportoi niistä eteenpäin asunnon ostajille. Rakennustyön tarkkailija on tärkeä osa uudisrakennustyömaan laadunvarmistusta

Meiltä saat rakennustyöhösi ammattitaitoisen ja kokeneen tarkkailijan, jonka kanssa on erittäin helppoa asioida.